Försäljningsinformation:

Matsvinn:

Investering:

Se summering

Summering:

Årlig ökning:

År 1:

88 336 EUR

Vinstökning - investering

År 2 och efterföljande år:

143 336 EUR

Lönsamhetsökning jämfört med före installationen. Detta fortsätter år efter år.

Investeringens återbetalningstid (månader):

6,5

Vinstökning från försäljning: 2 300 EUR

Besparing i arbetstidskostnad: 6 300 EUR

Kostnadsbesparing matsvinn: 2 300 EUR


Vinstökning per månad: 2 300 EUR

Total årlig vinstökning : 2 300 EUR

Kostnad för investeringen: 5 500 EUR

Inställningar